Analyse

Innsiktsarbeid 2023: 100 investorintervjuer

Vi har fulgt næringseiendomsmarkedet i Norges største byer tett gjennom mange år, og har et fortrinn gjennom lokal tilstedeværelse. Denne kunnskapen har vi samlet i et omfattende sett av databaser som gir innsikt i transaksjons- og utleienivåer for kontor, lager og logistikk, handel, hotell, samt byggmassens sammensetning. Denne innsikten, kombinert med vår erfaring og markedsekspertise, gir oss et solid grunnlag for å analyser og forstå komplekse sammenhenger og lage prognoser. Vår innsikt letter dine beslutninger.

Vi tilbyr:

  • Analyseoppdrag og kartlegginger knyttet til markedet for næringseiendom
  • Faste rapporter og presentasjoner skreddersydd ditt behov
  • Markedspresentasjoner for kunder
  • Analyseoppdrag i skjæringspunktet mellom analyse, verdivurdering, mulighetsstudier og områdeanalyser

Eiendomskraft analyseportal

Hvilke bransjetall, indekser og analyser ønsker du å følge? Er du mest interessert i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger? Vår analyseportal Eiendomskraft lar deg velge mellom 100 ulike nøkkeltall og tidslinjer og lage din egen analyseportal for eiendom. La oss presentere det lokale markedet på transaksjon og utleie i de fire største byene. Les våre prognoser for kontorledighet, leiepriser og yieldnivåer. Sammen med nøkkeltallene du har definert, og som hjelper deg i jobben din.

Informasjon gir kraft. Derfor har vi kalt analyseportalen vår Eiendomskraft. 

Norges største næringseiendomsmiljø – DNB

Det som skiller oss i DNB Næringsmegling fra et tradisjonelt næringsmeglingsselskap, er at vi er en aktiv del av Norges største næringseiendomsmiljø – DNB. Nærheten til de ledende miljøene innen finansiering, makro og forvaltere gir oss unik markedsinnsikt og nettverk.

EIENDOMSKRAFT

Skreddersy din egen Eiendomskraft analyseportal

  • Hvilke bransjetall, indekser og analyser ønsker du å følge?
  • Velg mellom 100 ulike nøkkeltall og tidslinjer
  • Skreddersy ditt eget nyhetsbrev, og velg hvor ofte du ønsker å høre fra oss: daglig, ukentlig eller månedlig

Aktuelt

Se alle nyheter