De tre K’ene i Kvadraturen: Karakter, Kommunikasjon, Knutepunkt

OSLO: 20221019 Bildematerialet er kun til bruk i forbindelse med salgmarkedsføring i regi av Nedre Vollgate 3 AS. Bruksrettighetene kan ikke videreselges, videreformidles, utlånes eller på annet vis gjøres tilgjengelig i andre settinger. Dette gjelder også for redaksjonell omtale av salgsoppdraget. Ny bildebruk av tredjepart må avtales med vår oppdragsgiver og rettighetshaver nyebilder.no. Ved spørsmål kontaktes nyebilder.no v/ Thomas Bjørnflaten - thomas@nyebilder.no - tlf: 90203277
– Av Isabella Hedemark

 

 

Meglere spesialisert på Kvadraturen

-De siste månedene har vi signert flere leiekontrakter i Nedre Vollgate 3, 5 og 9. Samtlige leietakere er IT-tech selskaper som søker attraktive lokaler i et område med karakter: Ironstone, Zisson, Sannsyn og Meltwater. -Vi er også i prosess med flere andre aktører til disse byggene, og ser at Kvadraturen appelerer til kreative og faglig tunge bransjer som konsulent, IT-tech og mediebedrifter. Vi har eksempelvis signert leiekontrakt med mediekonsernet North Alliance Group som snart flytter inn i Nedre Vollgate 11, og leiekontrakter med tilsvarende selskaper siste tiden i Kongens gate, Bankplassen, Dronningens gate, Prinsens gate med mer, sier Axel F. Meyer og Jan Vidar Løvsland, rådgivere i DNB Næringsmegling. Begge har lang erfaring med utleie i Kvadraturen og Sentrum.

 

 

De tre K’ene: Karakter, Kommunikasjon, Knutepunkt

 

I stedet for å se på byggene som tre separate enheter, bruker vi fasiliteter i det ene bygget til å serve leietakere i de to øvrige.

 

 

 

Siste artikler