Et transaksjonsmarked i bedring – nå kommer de mellomstore aktørene 

Første halvår i år var preget av rekordmange milliardtransaksjoner, mens transaksjoner i intervallet 200-500 millioner kroner har latt vente på seg. De siste ukene ser vi tegn til at de mellomstore aktørene nå følger etter.

Første halvår i år var preget av rekordmange milliardtransaksjoner, mens transaksjoner i intervallet 200-500 millioner kroner har latt vente på seg. De siste ukene ser vi tegn til at de mellomstore aktørene nå følger etter.

Lukker prosesser i de fire storbyene

Kundene er nasjonale så vel som internasjonale aktører. -Gjennom å være en del av eiendomsmiljøet i DNB konsernet er vi tett på et bredt spekter av eiendomsaktører, sier Jens-Petter Guthus, administrerende direktør i DNB Næringsmegling. Vi jobber bredt, men målrettet, og ser at vi på denne måten lykkes i å lukke prosesser som tidligere har lugget. Med forankring i de fire store byene jobber vi lokalt og det er tett dialog mellom storbykontorene våre, som vi opplever at kundene setter pris på.

Fremoverlente kjøpere

-De siste ukene har vi gjennomført flere transaksjoner i bilaterale så vel som brede budprosesser, der vi opplever mer fremoverlente kjøpere. Samtidig ser vi at enkelte selgere har justert forventningene noe ned, sier Hans-Christian Birkedal, direktør transaksjoner i Oslo-kontoret til DNB Næringsmegling. -Flere av eiendommene vi nå har funnet en løsning på, har vi jobbet med i lang tid, sier Birkedal.  Segmentene er industri, boligutvikling, undervisningsbygg og handel i tillegg til kontor. Samtidig snakker vi med de store internasjonale aktørene som har Norge på agendaen, både kjøpere og selgere. Selv om avkastningskravene jevnt over er høye, så ser vi at mange av utlendingene også er fremoverlente i sine forutsetninger i investeringskalkylene. Vi tror på økt aktivitet til høsten, og har flere mandater som skal ut.

God tilgang til fremmedkapital

Finansieringsmarkedet har bedret seg, hvilket er avgjørende for aktørene. Tilgang på kilder for fremmedkapitalfinansiering av eiendom er for de fleste aktører god. Flere kjøpere er mer fremoverlente. Vi ser at kapitalen nå ikke bare trekker til Oslo, men også Bergen, Trondheim og Stavanger.

Flere optimaliserer porteføljen

Vi har ikke sett så mange tvungne salg i år. Men vi opplever at flere aktører ser det kan være gunstig å lette på eiendomsporteføljen for å frigjøre kapital. Hensikten er å gjøre selskapet finansielt rustet for videreutvikling av eksisterende portefølje, og for å stå klare til å utnytte mulighetene i et marked i endring.

Bergen transaksjoner

I Bergen har vi vært i flere prosesser med attraktiv sentrumseiendom innen segmentene kontor nybygg og boligkonvertering i mellomsjiktet. -Vi ser er at det er god betalingsvilje for attraktive eiendommer med riktig beliggenhet, sier Jørgen Lisøy, direktør for DNB Næringsmeglings Bergenskontor. 

Trondheim transaksjoner

-Vi ser økt optimisme blant investorene i Trondheim og Trøndelag, som gir grobunn for en spennende periode fremover. Noen av salgene våre i år har vært til leietakere og egenbrukere, som indikerer at flere bedrifter ser verdien av å eie egne lokaler. I høst skal vi ut med flere objekter i mellomsjiktet, og en stor eiendom. Med økende interesse er vi optimistiske til høstjakta, sier John Edvin Arnstad, direktør for DNB Næringsmeglings Trondheimskontor.

Stavanger transaksjoner

-Vi har i våres lukket flere prosesser innen lager- og logistikkeiendom i Sandnes og Stavanger, med en rekke budgivere på banen og der vi lykkes å close på gode nivåer. Pipelinen for høsten er lovende og vi er optimistiske, sier Egil Kvannli, direktør for Stavangerkontoret til DNB Næringsmegling.  

I tråd med investorundersøkelsene

-Denne endringen i markedsdynamikken er i tråd med resultatene fra investorundersøkelsene våre i Bergen, Trondheim og Stavanger i andre kvartal 2024, sier analysedirektør Thomas Ramcilovic. Svarene fra investorene tyder på at også de nest største aktørene i Norge planlegger å kjøpe mer. Andelen som forventer å bli netto kjøpere fremover er markant opp fra i fjor. Drøye halvparten av deltagerne i undersøkelsene i de nevnte byene forventer å kjøpe mer eiendom enn de selger, mens flesteparten av de øvrige tror de blir relativt balanserte. Noen varsler også at de vil selge noe for å rebalansere porteføljen.

Økt optimisme, men selektivt marked

Siste artikler