Handelseiendommene Lade Arena og Hangaren selges til Pareto Securities syndikat

– Av Isabella Hedemark

DNB Livsforsikring selger Lade Arena, som er en stor handelseiendom beliggende i et veletablert og attraktivt handels- og utviklingsområde på Lade i Trondheim kommune.

 

Kjøperen, Lade Eiendomsinvest AS, er et nytt eiendomssyndikat tilrettelagt av Pareto Securities AS, som også har inngått avtale om kjøp av naboeiendommen Hangaren på Lade. Selskapet vil samlet ha ca. 70 000 kvm nærings- og kontorarealer og leieinntekt på ca NOK 100 millioner årlig.

 

Stort utviklingspotensial

-Lade er en bydel som har vært i enorm utvikling siden DNB gikk inn som eier i 2007. Bydelen er sentral, og har nærhet til Trondheims største utbyggingsområde for bolig, som vil være en naturlig utvikling også for deler av Lade Arena. DNB Liv ser stort utviklingspotensial for eiendommen, men satser ikke selv på boligutvikling. Derfor er det naturlig å overlate den videre utvikling til andre, som har dette som sitt satsningsområde, noe vi opplever at aktørene bak Pareto-syndikatet har. Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen, sier Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

 

Stor lokal og nasjonal interesse

-Vi opplevde stor lokal og nasjonal interesse for Lade Arena til tross for et usikkert marked, og det ble gjennomført en budrunde blant både rene handelsaktører og aktører som hadde til hensikt å utvikle eiendommen videre for boligformål. sier John Edvin Arnstad, direktør for DNB Næringsmegling Trondheim, og rådgiver Andreas Dall Frøseth, som har vært selgers rådgivere i transaksjonen av Lade Arena. -Vi tror Pareto syndikatet er riktig kjøper til å videreutvikle Lade Arena samt naboeiendommen Hangaren på best mulig vis og i tråd med byutviklingsstrategien for Trondheim, og synes konstellasjonen med lokal og nasjonal tilhørighet utgjør en spennende sammensetning, sier Arnstad og Frøseth – Eiendommene ligger svært godt til ved et kollektivknutepunkt. Med en tomtestørrelse på over 47 mål ligger det et stort utviklingspotensial i å fortette og bygge ut Lade Arena til en kombinasjon av handel og bolig, i tillegg til at man har god løpende kontantstrøm, uttaler Arnstad og Frøseth.

 

 

Lade Eiendomsinvest

Det nyetablerte Pareto-syndikatet Lade Eiendomsinvest AS har tre aksjonærer gjennom Dolphin Eiendom, Frøy Kapital og Norgesgruppen Eiendomskapital.

 

Lade Arena ble opprinnelig utviklet av NHP Eiendom AS (NHP) som inngikk et samarbeid med DNB Livsforsikring AS (DNB Liv) om eierskap og utvikling av blant annet Lade Arena i 2007. Lade Arena 1 ble oppført i 2007 og Lade Arena 2 ble oppført i 2011. DNB Liv overtok NHP’s eierandel i 2016, og har siden eid og forvaltet eiendommen alene, med DNB Næringseiendom som forvalter av senteret.

 

Juridisk rådgiver i transaksjonen av Lade Arena har vært Føyen Advokatfirma og teknisk rådgiver har vært BER. Kjøpers juridiske rådgiver i transaksjonen har vært Wiersholm.

 

Overtagelse skjer 1. september 2023.

Siste artikler