Høyeste signeringsvolum målt i hovedstaden noen gang

– Av Anders Steinsland Haugan

2022 var preget av stigende renter, yieldøkning og en betydelig nedgang i transaksjonsvolum sett mot året før. For kontorleiemarkedet ble det imidlertid signert mer kontorareal enn noen gang, og leieprisene økte i landets 4 største byer.   

 

«All time high» i Oslo

Tall fra Arealstatistikk viser at det aldri tidligere har vært registret et høyere signeringsvolum i Oslo i et enkeltår enn i 2022. Både antall kontrakter og volum er det høyeste registrerte så langt Arealstatistikk har tall på dette. Vi må tilbake til 2012 for å finne det nest høyeste signeringsvolum, da det ble signert i underkant av 780 000 kvm med kontor, mens det i 2022 ble signert nesten 920 000 kvm med kontor. Det kan også nevnes at 2012 var et spesielt år, i og med at det var store volum som ble signert i forbindelse med terrorangrepet på regjeringskvartalet. Dette bekrefter hvor solid signeringsvolumet har vært i 2022. Til sammenligning viser gjennomsnittet for de 10 foregående årene et årlig signeringsvolum på rett over 672 000 kvadratmeter.

I tillegg viser 4. kvartalsvolumene i 2022 det høyeste volumet registret et enkelt kvartal med 338 000 kvm signert.

 

 

Sysselsettingen flater ut

Anslag fra DNB Markets viser at sysselsettingsveksten vil flate ut de neste årene, noe som vil tilsi lavere signeringsvolum av kontorarealer de neste årene. Selv om dette vil være negativt for kontormarkedet, må en huske på at det er utflating fra et høyt sysselsettingsnivå. Våre undersøkelser viser også at bedriftene ikke ser for seg noe mindre kontorbehov, og med lav ledighet og lite tilførsel av nybygg tror vi kontormarkedet fortsatt vil klare seg godt.

 

Høye utløpsprofiler de neste årene

Gjennom 2022 løp det ut rett i overkant av 670 000 kvadratmeter leieareal, mens det i 2023 løper ut nesten 830 000 kvadratmeter utleid areal. For 2024 og 2025 ligger nivåene på rundt 740 000 kvadratmeter, altså godt over nivået for 2022. Dette tilsier at vi også bør kunne forvente høye signeringstall de neste årene, til tross for at en god del kontrakter signeres før inneværende avtale utløper.

 

 

Leieprisvekst i de 4 største byene

Både Oslo, Bergen Trondheim og Stavanger registrerte en økning i leieprisen sett fra året før. Dette gjelder både for den gjennomsnittlige leieprisen, og for A-kategori leiepris (de 15 % dyreste leiekontraktene). For Oslo så steg den gjennomsnittlige leieprisen med hele 11 % fra året før (9 % økning i A-kategori), Trondheim har 8 % økning av den gjennomsnittlige leieprisen (11 % økning i A-kategori), mens Bergen fikk en flat utvikling med 1 % registrert leieprisøkning fra året før i begge kategorier. Stavanger viser til en økning i den gjennomsnittlige leieprisen på 6 % og 3 % økning for A-kategorileiene.

 

 

Ønsker du å høre mer om våre analyser? Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!

Siste artikler