Se eller lytt til opptak fra Live Webinar med Markedsoppdatering 13.02.2024

– Av Isabella Hedemark

Markedsoppdatering Webinar – Se opptaket her

I STUDIOOddmund Berg og Mikael Wangen fra DNB Markets diskuterer økonomiske utsikter i 2024 med DNB Næringsmeglings analyseteam Thomas Ramcilovic og Magnus Havikbotn Jacobsen:

Markedsoppdatering 13.02.2024. Varighet: 24 minutter

  • Økonomiske utsikter: Myke landinger og forsiktige rentekutt
    Markedene priser inn for raske og mange rentekutt – lange renter vil trekke opp igjen. Driverne i prisveksten har skiftet fra import og energi til lønnskostnader, og videre nedgang i inflasjonen bidrar til løft i kjøpekraften. DNB Markets makroøkonom Oddmund Berg presenterer prognoser og økonomiske utsikter for 2024.
  • Leietakerne bremser, men investorene er mer optimistiske
    DNB Næringsmeglings analyseteam diskuterer vårt syn på kontormarkedet fremover og presenterer ferske prognoser på utviklingen i kontorledigheten og leiepriser. Magnus H. Jacobsen og Thomas Ramcilovic ser også på utsiktene i transaksjonsmarkedet fremover.
  • Obligasjonsmarkedet for eiendomsselskaper: Høyere aktivitet og lavere kredittpåslag
    En rentetopp som er nådd, positiv utvikling for børsnoterte eiendomsselskaper og frisk kapital inn i transaksjonsmarkedet har gitt positiv utvkling i kredittpåslag for eiendomsselskaper. Samtidig, så vi et fall på NOK 12 mrd i utestående obligasjonsgjeld for eiendom i 2023 og det laveste utstedte nivået siden 2013. Kan vi forvente et comeback for obligasjonsmarkedet for eiendom i 2024? Mikael Wangen i DNB Markets deler sine tanker om markedet.

Siste artikler