Oslo: Ledigheten synker i sentrum, men øker i randsonen

– Av Anders Steinsland Haugan

Kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum øker med 0,5 prosentpoeng fra vår forrige måling, og viser nå totalt en ledighet på 5,6 prosent. Ledigheten er nå 1,2 prosentpoeng høyere enn ved vår rekordlave måling på 4,4 prosent for et år siden.

 

Sentrum med nedgang i ledigheten

Mens kontorledigheten øker totalt sett for hovedstaden, så synker ledigheten i Indre sentrum samtidig som den holder seg lav i CBD-områdene (Central Business District). Ledigheten i CBD-områdene har vært lav over tid, et område hvor det er kamp om de beste lokalene.

For Indre sentrum har ledigheten de siste årene ligget på i overkant eller underkant av 10 prosent. En stor andel av kontorarealene i Oslo ligger i Indre sentrum, totalt over 1,5 millioner kvadratmeter kontorer. Til sammenlikning er det ca 300.000 kvadratmeter kontorareal på Økern. Når ledigheter synker eller øker i Sentrum, slår det dermed mer ut enn i randsonene, målt i antall kvadratmeter. Vi ser nå at flere av sentrumsarealene blir fylt opp, og dette samsvarer helt med vår kontorbrukerundersøkelse, som viser at bedriftene ønsker seg til Sentrum.

 

 

Flytoget en viktig faktor?

Mens vi ser ledighetene er større i de ytterliggende randsonene, ser vi at Skøyen har en liten nedgang i ledigheten, mens Lysaker øker noe, men holder seg allikevel på lave 5 prosent ledighet. Gode kollektivforbindelser og nærheten til Sentrum er naturligvis en viktig faktor. Foruten Oslo S og Nationaltheatret er Skøyen og Lysaker de eneste lokasjonene hvor Flytoget stopper, og en skal ikke se bort ifra at dette også kan være en faktor som påvirker ledighetstallene i disse områdene.

 

Ledigheten øker i randsonene

Ser vi på ledigheten for randsonene i øst så øker ledigheten på Helsfyr og Bryn noe, til 9 prosent. På Økern og Løren øker kontorledigheten med hele 5 prosentpoeng til 8 prosent. Tilsvarende ledighet ser vi også i Nydalen. På motsatt side av Sentrum ser vi at Fornebu i vest øker til hele 11 prosent ledighet. Dette samsvarer godt med vår siste kontorbrukerundersøkelse som viser at Fornebu er den mist attraktive kontordestinasjonen blant leietakerne.

 

 

Ønsker du å høre mer om våre analyser? Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere for en markedsprat, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her og følg oss på LinkedIn for flere markedsoppdateringer fra oss!

 

 

 

 

 

Siste artikler