Kontorledigheten steg i Oslo tross lite nybygging

– Av Thomas Ramcilovic

Vår ferske ledighetstelling viser at kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum steg med 0,9 prosentpoeng det siste halvåret, til 6,5 %. Kontorledigheten er fortsatt relativt lav sett opp mot et historisk snitt på 7,5 %. Ledigheten steg til tross for at markedet ble tilført lite nytt kontorareal i 2023. Det tyder på at bedriftene bremser.

 

Moderat ledighetsoppgang i 10 av 12 kontorområder

Kontorledigheten steg i 10 av 12 av våre definerte kontorområder, men oppgangen var forholdvis lav i hver av klyngene. Med andre ord var det en bred moderat ledighetsoppgang.

 

Fortsatt høy ledighet på Fornebu

Det er kun Fornebu som har svært høy ledighet i øyeblikket, der ca. 18 % av kontorlokalene står ledige. Fornebu er en relativt liten kontorklynge hvor noen få, store lokaler trekker opp den prosentmessige ledigheten mye. Fornebu vil fremstå mer attraktivt når området knyttes til T-banenettet om noen år, men i nær fremtid forventer vi at ledigheten forblir høy.

 

Lite nybygging i randsonen hjelper kontormarkedet i hovedstaden

I randsonen i øst er kontorledigheten samlet sett moderat. Det er få nybyggprosjekter, i motsetning til for et par år siden. En viktig årsak er at nybygging krever leiepriser langt over dagens nivåer for å kunne regnes hjem med dagens kostnadsnivå. Lite nybygg i randsonen hjelper gårdeierne, men når Construction City ferdigstilles i løpet av 2025 vil randsonen i øst tilføres betydelig nytt areal. Vi forventer at dette vil bidra til høyere ledighet i området de nærmeste årene.

 

 

 

40 % av ledig areal ligger i Sentrum

I sentrum er ledigheten fortsatt svært lav i de aller beste områdene. I CBD-områdene (Central Business District) Vika, Aker Brygge, Tjuvholmen og Bjørvika er ledigheten rundt 4,5 % samlet sett. I Indre Sentrum er ledigheten på mer moderate 8 %. Sentrumsområdene utgjør en stor andel av kontorarealene i Oslo, Asker og Bærum målt i volum. Til tross for lav prosentmessig ledighet, ligger likevel snaue 40 % av de ledige kontorarealene i Oslo-området i sentrum dersom man inkluderer Ytre Sentrum. Det er altså gode muligheter for leietakerne i sentrum, men bedrifter som er blant de aller mest kresne med tanke på mikrobeliggenhet eller som trenger mye plass har lite å velge mellom.

 

Lavere ledighet på Lysaker

Lysaker er sammen med Asker og Bærum de eneste områdene hvor ledigheten falt noe det siste halve året. Området har gått fra svært høy til lav ledighet de siste årene. På Skøyen var det noe oppgang i et område som ellers er attraktivt og oppnår de beste leiene utenfor sentrum.

Siste artikler