Lysaker: Fra oljekrise til lav ledighet

OSLO: 20211020 Eiendomsbilder: Drammensveien 288 Bildematerialet er kun til bruk i forbindelse med salgmarkedsføring av Drammensveien 288 i regi av Norges Forskningsråd Bruksrettighetene kan ikke videreselges, videreformidles, utlånes eller på annet vis gjøres tilgjengelig i andre settinger enn til salgmarkedsføringen av Drammensveien 288 . Dette gjelder også for redaksjonell omtale av salgsoppdraget. Ny bildebruk av tredjepart må avtales med vår oppdragsgiver og rettighetshaver nyebilder.no. Ved spørsmål kontaktes nyebilder.no v/ Thomas Bjørnflaten - thomas@nyebilder.no - tlf: 90203277
– Av Isabella Hedemark

For ni år siden var det 23 % ledighet på Lysaker. I dag er ledigheten 5 %. Hva har skjedd?

 

Eiendomsmarkedet på Lysaker ble hardt rammet av oljekrisen i 2014/15, og slet i flere år med høy kontorledighet. Spesielt enkelte eldre bygg. Disse byggene er i stor grad blitt fylt opp. Kontorleietakere fra randsonene samt øvre deler av Asker og Bærum tiltrekkes av Lysakers strategiske nærhet til Oslo, med kort reisevei til sentrum.

 

 

 

Netsecurity flytter fra Ryen og Lilleaker til Lysaker i løpet av høsten 2023

– Da vi skulle finne nye lokaler til Oslo-kontoret, var det med en kompleks kravspesifikasjon. I tillegg måtte lokasjonen være ved et knutepunkt, kollektivtransport-messig, og innflytting skje i god tid før julen 2023. Sammensetningen av krav og behov var utfordrende, og vi gjennomførte et omfattende søk i områdene Ryen, Bryn, Helsfyr, Skøyen og Lilleaker, sier Kjersti Coward, HR-sjef i Netsecurity.

-Ut fra DNB Næringsmegling sin tilbakemelding og informasjon om lokasjon Drammensveien 288, opplevde vi at så og si våre samlede krav ble innfridd, sier Kjersti Coward, HR-sjef i Netsecurity. Kanskje vi hadde flaks med timingen, fortsetter Coward, da nettopp disse attraktive og praktiske lokalene på Sollerudstranda ved Lysaker var ledige. Vi vil gjerne få løfte frem megleren fra DNB Næringsmegling, som har fulgt oss opp på en grundig og solid måte, og vi har følt oss godt ivaretatt.

 

Leieprisen på Lysaker

Til tross for utfordringer med høy ledighet har leieprisene på Lysaker økt for de beste kontorlokalene i området.  Leieprisene varierer markant fra Lysakerlokket, med kort vei til tog, buss og båt, til lokaler som ligger noen hundre meter unna. -Vi ser kvadratmeterpriser i spennet fra 1900 kroner til 3 000 kroner for topp standard og beliggenhet, sier rådgiver Jan Vidar Løvsland i DNB Næringsmegling. Velger man å gjenbruke bygningselementer og gjøre enkle forbedringer av overflater, i stedet for å rive ut alt og kjøpe nytt, så sparer man både miljøet og kvadratmeterprisen, sier Løvsland.

 

Miljøaspektet er viktig

-Drammensveien 288 ivaretar våre behov som en trygg, profesjonell og seriøs aktør, som forstår viktigheten av samarbeids- og sikkerhetskultur, miljøaspektet og tilrettelagte fasiliteter for leietakere. Den dagen vi flytter inn, har overflatiske forbedringstiltak blitt gjennomført i lokalene. Vi flytter inn i kontorene og de åpne landskapene, slik de er. Evaluering og praktisk bruk vil vise om det er behov for ytterligere grep, sier Coward. Vi gleder oss stort til å flytte inn og gleder oss til å invitere kunder og samarbeidspartnere inn!

 

 

Profilert bygg

Drammensveien 288 er et at de best eksponerte og strategisk plasserte kontorbyggene på Lysaker. Det 54.000 kvadratmeter store bygget huser noen av Norges mest profilerte selskaper, slik som Bayer, Pfizer, Findus Norge og GlaxoSmithKline. – Nå har vi nylig signert leiekontrakter med Netsecurity og LINK Medical Research, med overtakelse høsten 2023, sier Løvsland. Lyse kontorlokaler med fjordutsikt og en tydelig miljøprofil, i kombinasjon med å være et fullservicebygg, har gitt god etterspørsel i markedet. Kun 1 200 kvm BTA er nå ledig for omkring 60-70 arbeidsplasser, som skal fremutleies på vegne av Norges forskningsråd. KLP Eiendom er eier av bygget.

 

Lysaker i kraftig utvikling

Knutepunktet på grensen av Oslo og Bærum er i kraftig utvikling med planer i begge kommuner. Mange drivere som nye E18, utbyggingen av Lysaker som knutepunkt, Mustad Eiendom sin byutvikling, flere gangstier, bygater og sykkelveier, og ikke minst etter hvert åpningen av Fornebubanen, vil kunne bidra til å løfte leienivået på Lysaker ytterligere.

 

 

Er du interessert i å leie kontorlokaler i Drammensveien 288? Les mer

 

Kontakt oss

Jan Vidar Løvsland | 916 11 063 | jan.vidar.lovsland@dnb.no
Jørn Skovly | 900 33 874 | jorn.skovly@dnb.no

Siste artikler