Ny direktør for utleie

– Av Isabella Hedemark

Tore Bakken er ansatt som ny direktør for utleie i DNB Næringsmegling. Han tar over stillingen etter Jørn Skovly, som har jobbet 24 år i selskapet og snart går av med pensjon.

 

 

Kommer fra Entra

Bakken kommer fra Entra ASA der han har vært konserndirektør Marked og Eiendomsutvikling, og kunde- og utleiedirektør. Bakken har tidligere innehatt ledende roller i Storebrand Asset Management Eiendom, Eiendomshuset Malling og Co og Colliers Næringsmegling. I tillegg har han jobbet som megler i både Akershus Eiendom og UNION.

–  Jeg har rett og slett savnet meglerrollen, sier Bakken. Jeg ser frem til å bidra til at DNB Næringsmegling skal bli et enda tryggere valg for gårdeiere med behov for kompetanse innen konseptualisering og utleie. Min erfaring fra gårdeiersiden mener jeg kan bli et viktig supplement til øvrig faglig kompetanse.

– Tiden min i Entra har gitt verdifull erfaring, med bygging av et solid team innenfor utleie, rådgivning og utvikling, og ikke minst utvikling og utleie av mange store prosjekter de siste årene.  Nå bytter jeg side av bordet tilbake til der jeg kommer fra – nemlig næringsmegling. DNB Næringsmegling er del av Norges største næringseiendomsmiljø, og jeg ser frem til å bli en del av dette. Det blir spennende, sier Bakken.

 

Kundenes utleiebehov i en tid der kontorets rolle er i endring

-Av og til er det godt med fornyelse, for å få et nytt perspektiv, sier Jens-Petter Guthus, administrerende direktør i DNB Næringsmegling. -Vi rekrutterer en svært erfaren leder til å komplementere vårt utleieteam i Oslo. Tore Bakken har den nødvendige kompetansen, nettverket og ferdighetene som er nødvendig for å løse kundenes utleiebehov og for å videreutvikle DNB Næringsmeglings utleietjenester, sier Guthus.

-Kontorets rolle er i endring. Sentraliseringen av logistikkeiendom rundt storbyene fortsetter. Miljøpresset øker. Vi ser at bruken av teknologi, hjemmekontor og måten vi kommuniserer på styrker kontorets kulturskapende rolle og stiller nye krav til oss i utleieprosessen. Tore Bakkens mangeårige erfaring med utleieprosesser på kundesiden så vel som næringsmeglingssiden vil tilføre oss verdifull kunnskap. Vi tror hans lederskap vil styrke utleieteamet og selskapets kundetilbud, sier Guthus.

 

Jørn Skovly går av med pensjon

-Jeg vil rette en stor takk til Jørn for hans utrettelige innsats og mangeårige ledelse av utleievirksomheten i DNB Næringsmegling. Jørn er en nestor i faget og vi er svært takknemlige for å ha hatt Jørn på laget i så mange år.  Jørn vil i en periode fortsette på utleie for å avslutte prosjekter han jobber med før han går av med pensjon.

DNB Næringsmegling har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og er del av Norges største næringseiendomsmiljø.

Tore Bakken tiltrer stillingen 19. august 2024.

 

 

Kontaktperson: Jens-Petter Guthus | 926 86 087 | jens-petter.guthus@dnb.no

 

Siste artikler