Offensive Stavangerinvestorer

Stavanger at night - Charming town in the Norway.
– Av Thomas Ramcilovic

Stavangerinvestorene har gått fra å ha minst til mest tro på å bli nettokjøpere det kommende året.

 

Vår årlige investorundersøkelse i Stavangerregionen viste at over 60 % av de lokale investorene forventer å bli nettokjøpere av eiendom de neste 12 månedene. Andelen som regner med å kjøpe seg opp har falt markant i Oslo, Bergen og Trondheim, men var høyere enn noensinne i Stavanger. Stavangeraktørene har med det gått fra å være minst til mest offensive av investorene i de fire største byene. Det skyldes dels økt optimisme i regionen, blant annet som en følge av økte oljeinvesteringer. Men det er også slik at aktørene ofte jakter utviklingseiendom, og hvorvidt de kjøper eller selger netto på kort sikt vil dels avhenge av timingen på pågående prosjekter. Både i Stavanger og i de øvrige storbyene er investorene opptatte av at prisen må være rett, oftest innebærer det en lavere pris enn under rentebunnen.

 

Positive til sentrum

Investorene mente oftest at prime yield i Stavanger har steget til 5-5,25 %, mens de fleste tror på sidelengs til stigende utvikling i avkastningskravet videre. Når det gjelder kontorleiemarkedet er aktørene dels svært positive til Stavanger sentrum, hvor etterspørselen oppleves god. De beste lokalene leies ut, dels til leier på nye rekordnivåer. De aller fleste forventer at sentrumsleien skal stige minst i tråd med inflasjonen det kommende året også.

 

Sprikende forventninger til Forus

Aktørene har et mer avmålt syn på kontormarkedet på Forus og i randsonen, men svarene spriket svært mye. Flere forventet nominell flat leieprisutvikling utenfor sentrumsområdene, mens noen trodde på en oppgang på 10-12 % og pekte på at nivåene kommer fra et lavt nivå.

 

Positive til kombisegmentet

Rogalandsinvestorene hadde mest tro på verdiutviklingen i kombisegmentet, eiendommer med logistikk- eller industrihaller og noe kontor. Ledigheten er lav og etterspørselen høy innen dette segmentet, som de lokale investorene har vært mest positive til over tid.

Siste artikler