Økende interesse for miljøavtaler

– Av Isabella Hedemark

Vår kontorbrukerundersøkelse viser at 18 % har inngått eller er i prosess med å inngå en miljøavtale med gårdeier, mens 28 % vurderer det *

 

I Norge og internasjonalt er det en økende trend at gårdeier involverer leietagere for å intensivere arbeidet med å redusere utslipp i eksisterende bygg. I 2022 ble flere nye bestemmelser knyttet til miljøansvar tatt inn i Norsk Eiendoms standardkontrakter for næringslokaler. Målet er økt samarbeid mellom gårdeier og leietager for at leieobjektet skal brukes og driftes på en miljøvennlig måte. Dette inkluderer å ivareta miljøsertifiseringer, benytte miljøeffektive løsninger ved endringer og vedlikehold, dele data om forbruk av energi, vann, avfall mv.

 

Et miljøsamarbeid mellom gårdeier og leietaker

Investeringer i miljøtiltak er ikke regulert i standardkontraktene, men dette kan avtales særskilt i en miljøavtale. En slik avtale regulerer hvordan gårdeier og leietaker sammen skal forbedre miljøstandarden i leieobjektet. En miljøavtale kan inngås både i forbindelse med et nytt leieforhold eller under leieperioden. Både gårdeier og leietager kan ta initiativ til et miljøsamarbeid. Omforente tiltak og mål, samt fordeling av kostnader og besparelser beskrives i en tiltaksplan.

 

Miljø er mer enn grønt

Det er fullt mulig å bli enige om alle type miljøtiltak, selv om de ikke gir leietager og/eller gårdeier en direkte økonomisk besparelse, men heller en positiv gevinst for begge parter på sikt. Drivere finner man blant annet i felles interesser rundt å oppnå større energi- og ressurseffektivitet, overholde egne samfunnsansvarsretningslinjer eller levere på krav til rapportering på miljømål fra myndigheter og banker.

 

Miljødiskusjoner har tradisjonelt omfattet energi og avfall, nærhet til offentlig kommunikasjon og sykkelparkering med effektive garderobeløsninger for de ansatte. De senere årene har sirkulær økonomi, sosiale faktorer og behov for driftsdata til ekstern rapportering fått større oppmerksomhet. Samfunnsansvar står høyt på agendaen og da handler det om at leieobjektet også speiler selskapets identitet, forteller Erlend Kaland Simonsen, direktør for Utvikling og Digitalisering i DNB Næringseiendom, en av Norges store eiendomsforvaltere innen kontor, kjøpesenter og hotell.

 

 

«De første utkastene til standard miljøavtaler, eller grønt bilag – som vi kaller det – var litt vel ambisiøse, og vi klarte ikke inngå mange slike. Nå har igjen interessen økt, og vi har det siste året inngått flere avtaler med leietagere om miljøsamarbeid», sier Simonsen.

 

Forventer økende interesse

– I vår dialog med leietagere opplever vi økende interesse for materialvalg og ombruk, biologisk mangfold, inneklima og lysforhold, utnyttelse av takflater, men også et ønske om å skape inviterende sosiale møteplasser og bidra til et inkluderende nærmiljø. I tillegg er utveksling av data til ekstern rapportering også en viktig driver for samarbeid, og det forventes å øke de kommende årene, avslutter Simonsen.

 

FAKTA
  • September 2023 i år lanserte Enova tre program for å øke etterspørselen etter energitiltak i eksisterende bygg.
  • Oktober 2023 la regjeringen frem forslag til økte bevilgninger i statsbudsjett 2024 rettet mot virkemidler for energieffektiviseringstiltak.

 

 

* Kilde: DNB Næringsmeglings kontorbrukerundersøkelse i Oslo 2023

Siste artikler