Økt internasjonal appetitt for norsk eiendom

– Av Isabella Hedemark

-Vi opplever god etterspørsel etter norsk eiendom blant utenlandske investorer

 

-Mens de norske eiendomsinvestorene er blitt mer avventende, snakker vi med mange internasjonale eiendomsinvestorer som er på og som ser kjøpsmuligheter i Norge, forteller Hans-Christian Birkedal, direktør for transaksjoner i DNB Næringsmegling. At prosessene nå tar lenger tid er bare en fordel, da er det mulig å komme i posisjon for utenlandske aktører som trenger mer tid på å gjennomføre en kjøpsprosess i det norske markedet. 

 

Vi forventer flere storkjøp med utlendinger på kjøpersiden i år

I fjor ble det solgt norsk næringseiendom for rundt 8,5 milliarder kroner til utenlandske* investorer. Det utgjorde 9 % av totalt transaksjonsvolum på 93 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået siden 2018, til tross for at totalt transaksjonsvolum for 2022 falt med 45 prosent fra 2021. Heitmans kjøp av Bo Coliving har bidratt til at andelen så langt i år er enda høyere, og vi forventer å se flere storkjøp med utlendinger på kjøpersiden i år.   

 

Utligning av rentedifferansen mot våre naboland har bidratt til billigere valutasikring og gjort Norge mer attraktivt for internasjonale investorer sammenliknet med senere år. Norge har en solid økonomi som gang etter gang har vist å stå seg godt gjennom kriser. 

 

Tydelig strategi og lang tidshorisont

Kjøperne er typisk store, internasjonale kapitalforvaltere med adresse i Nord-Amerika eller London, som forvalter et bredt spekter kapital. De er interessert i store dealer innen markedssegmenter der de kan skape merverdi gjennom vekst og god forvaltning, eller i segmenter som er modne for konsolidering slik som utleiemarkedet for studentboliger. Vi ser også god etterspørsel etter lager- og logistikk, kontor med god beliggenhet og gjerne noe value add potensial, samt hotelleiendom. To gode eksempler er Capmans kjøp av Sørkedalsveien 6 på tampen av 2022 og Heitmans kjøp av Bo Coliving i februar i år. Begge er transaksjoner i milliardklassen, og DNB Næringsmegling var rådgiver. 

 

-De internasjonale investorene har ofte en tydelig strategi, lang tidshorisont og er rigget for å kunne gjøre store dealer innen valgt strategi. Dette gjør at de kan være aktive til tross for et noe avventende transaksjonsmarked, avslutter Birkedal. 

 

*eks. svenske eiendomsaktører 

Siste artikler