Teknostallen har tropisk hage og løpebane på taket

– Av Isabella Hedemark

I Trondheim bygges nå et av Norges mest spektakulære kontorbygg med helårstropisk hage som byggets midtpunkt. Treningssenter og afterwork skal sørge for at det er liv i bygget også etter 17:00

 

– Prosjektet er uten sidestykke i Trondheim, forteller Hans Norderud, seniorrådgiver ved DNB Næringsmeglings Trondheimskontor. -Ved hjelp av nytenkning og teknologi skapes et fremtidsrettet og bærekraftig kontorbygg med frodige, fellesområder der folk kan møtes, trives og yte sitt beste, sier han.

 

Løpebane og sosiale soner på taket

 

Det 47.250 kvadratmeter store kontorbygget er det største KLP Eiendom Trondheim hittil har bygget.

 

-Da Bouvet skulle velge nye lokaler, så vi til våre verdier og valgte lokaler hvor vår kultur kan blomstre og videreutvikle seg. Delingskultur er viktig for oss; sier Robert Baar, avdelingsleder for Bouvet. Vi har en rekke arrangementer, sosiale og faglige treff, og ønsker i større grad å kunne invitere kunder og samarbeidspartnere inn til oss. I Teknostallen fant vi et fremtidsrettet bygg og samlingspunkt for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Byggets fleksible og sosiale soner i nær tilknytning til egne lokaler passer våre behov. Fleksibiliteten gir oss også gode muligheter forvidere vekst. Byggets miljø profil med grønt tak, sykkelparkering og nærhet til kollektivtransport var andre viktige kvaliteter som var avgjørende da vi valgte Teknostallen, sier Baar. Bouvet flytter inn i Teknostallen vinteren 2024.

 

Gateliv og ekstrovert arkitektur

Teknostallen er et godt eksempel på vellykket integrasjon av verneverdig fasade med moderne arkitektur. Ved å åpne opp fasadene på gateplan med utadrettet virksomhet, inviteres forbipasserende inn i bygget. Den karakteristiske mursteinsrøde fasaden, som er dekorert med kommunevåpen og påskriften «Trondheim Sporvei», forteller et lite stykke byhistorie og gir byggeten unik identitet. Et glasskledd nybygg reiser seg bak den gamle fasaden og fremstår som lyst og svevende. Hovedinngangen går gjennom den gamle togporten. Men der den gamle fasaden var lukket, har man åpnet opp og gjort plass til små forretninger og bevertning på gateplan. Disse får inngang bådefra gaten og fra atriumet. Store fellesområder innendørs og rekreasjonsområder gatelangs inviterer til aktivitet, en effektiv arbeidsdag og liv i gaten så vel som i bygget etter klokken 17:00. Slik blirTeknostallen mer enn et kontorbygg og kvartal. Teknostallen skal bli Teknobyens tyngdepunkt og samlingssted.

 

 

Uterom inne

Morgendagens kontorbygg har løpebane på taket med utsikt over Trondheim i alle retninger, for de som måtte ønske et beinstrekk i arbeidsdagen. På taket settes det også av store arealer til produksjon av honning, dyrking av grønnsaker og urter, som vil forsyne personalrestaurantene med kortreist mat.

-I byggets første etasje blir man møtt av en 3000 kvadratmeter stor, innglasset, helårs tropisk hage med palmetrær, frukttrær og eksotiske planter, som er til fri benyttelse for Trondheims befolkning. Hagen knytter sammen byggets spisesteder, servicefasiliteter og kontorer i et åpent rom tilrettelagt for 700 sitteplasser. Her er felles arbeidssoner, sosiale soner, treningssoner og soner for afterwork, arrangementer og kultur. Målet er at det skal vrimle av mennesker fra tidlig til sent, forteller Bjørnar Pedersen, eiendomsforvalter i KLP Eiendom Trondheim.

 

Innendørs tropisk hage i byggets atrium

 

Sykkel er VIP

Teknostallen er skreddersydd for syklister. I kjelleren er det hele 700 sykkelparkeringsplasser og tilhørende fasiliteter, med tilkomst spesielt tilrettelagt for syklister. Adkomst til fellesarealene og kontorene går via byggets hjerte – den tropiske hagen. Store glassflater og åpent opp til atrium bringer dagslys og beplantning også til sykkelparkeringen. Med 100 sykkelplasser ute får sykkelen også en fremtredende posisjon i byggets inngangsparti. Slik skal ansatte og besøkende oppfordres til å bruke sykkel som transportmiddel.

 

Innendørs sykkelparkering med plass til 700 sykler

 

 

Fleksibilitet for dagens og fremtidige leietakere

Byggets dynamiske arkitektur åpner opp for store og små leietakere. -De åpne etasjeplanene har få bærevegger, lysinnslipp fra to sider, er enkle å tilpasse og dermed velegnet til aktivitetsbaserte kontorløsninger. Hvert av byggets seks trappeløp har to heiser. Gode vertikale forbindelseslinjer tilrettelegger for en effektiv arbeidshverdag, og gir byggets leietakere fleksibilitet med mulighet for vekst, sier Norderud.

 

Bygger bro til fremtiden

Trondheim er Norges teknologihovedstad og svar på Silicon Valley. Ingen steder i Norge har høyere tettet av forskere eller investeres det mer i ny viten per innbygger. Byen huser et av landets fremste kunnskapsmiljøer innen teknologi, fornybar energi, medisin og kreative miljøer. Som jakter løsninger som kan gjøre menneskers hverdag enklere og kloden renere. Som i en årrekke har levert banebrytende teknologisk innsikt til små og store bedrifter i form av arbeidskraft, kompetanse, ideer og verdiskaping. Dette kompetansemiljøet er samlet i en teknologibue som strekker seg fra NTNU og SINTEF på Gløshaugen til St. Olavs Hospital. Midt i denne teknologibuen ligger Teknobyen: Fem moderne næringsbygg eid og drevet av KLP Eiendom Trondheim.

 

– Fokus har vært å skape et nabolag med kvaliteter som strekker seg utover hvert individuelle bygg og styrker nærområdet som helhet. Teknobyen ligger sentralt og er enkelt å nå med sykkel, gange og kollektivtransport, avslutter Bjørnar Pedersen, eiendomsforvalter i KLP Eiendom Trondheim.

 

FAKTA

  • Totalt 47.250 kvm fordelt på 6etasjer
  • Sykkelparkeringsplasser: 700 i underetasjer + 100 gateplan
  • Energimerker: Breeam Excellent, Platinum Well , energiklasse A
  • Fase 1: innflyttingsklart 2. halvår 2023 | 2300 BTA kvm per etasjeplan. 90 % er utleid
  • Fase 2: innflyttingsklart 2. halvår 2025 | 6000 BTA kvm per etasjeplan

 

Les mer eller kontakt oss for nærmere informasjon og visning:

Hans Kr. Norderud | seniorrådgiver | 916 61528 | hans.norderud@dnb.no
ErlendAune Krogstad | rådgiver | 902 61484 | erlend.aune.krogstad@dnb.no

 

Siste artikler