Trondheim kommune signerer på Trondheim Torg

– Av Isabella Hedemark

Trondheim kommune har signert 15 års leiekontrakt med DNB Livsforsikring i Trondheim Torg. Bærekraft var et kriterium ved valg av kontorlokaler.

 

DNB Næringsmegling var rådgiver i prosessen i samarbeid med Snøhetta, ARC Arkitekter, Asplan Viak og HR Prosjekt.

 

-Etter en lang og tøff konkurranseperiode hvor Trondheim kommune gikk bredt ut og undersøkte alternative løsninger om leie, kjøpe eller bygge nytt bygg selv, er vi glad for å ha levert det beste helhetlige tilbudet om leie av kontorlokaler for 1000 ansatte, sier rådgiver Hans Norderud fra DNB Næringsmegling.

 

Prosjektet vil være med på å løfte Trondheim Torg slik at det fremstår som byens storstue og viktigste møteplass i årene som kommer.

Illustrasjon: Trondheim Torg. Snøhetta.

 

Bærekraft var et kriterium

  • Høyt fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmaterialer ved renoveringen
  • Fokus på CO2-avtrykk i alle deler av prosessen
  • Utskifting av tekniske anlegg skal imøtekomme fremtidige krav til energiforbruk og sikre godt arbeidsmiljø
  • Rehabilitering fremfor nybygg bidrar til vesentlig lavere klimagassutslipp og bruk av materialressurser
  • Planlagt påbygg på ca. 5200 kvm med høy miljøstandard over eksisterende bygg
  • For Trondheim Torg er reduksjonen av klimagassutslipp for produksjonsfasen estimert til å utgjøre en besparelse på mellom 65 – 70 % sammenlignet med nytt kontorbygg oppført med dagens standard materialbruk.

 

-DNB Livsforsikring har jobbet iherdig for å finne de beste løsningene slik at Trondheim Kommune får hensiktsmessige og gode lokaler, og det planlegges for at eksisterende bygningsmasse skal renoveres, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom.

 

Trondheim kommunes administrasjon skal dermed fortsatt leie lokaler av DNB Livsforsikring på Torget.

 

Seniorrådgiver Hans K. Norderud

 

– Vi gratulerer Trondheim Kommune med bærekraftige og fremtidsrettede lokaler, og DNB Næringseiendom med en flott leietaker. Vi takker for et godt samarbeid, avslutter Norderud.

 

Illustrasjon: Snøhetta

Siste artikler