Utleie

Totalt utleid areal 2019-2023: 700.000 kvm

61 lokaler til leie

Se alle lokaler til leie

Skreddersøm

Skal du leie ut næringslokaler? Ved å følge riktig strategi, analysere og tenke kreativt rundt hvilke leietakere som har størst nytteverdi av nettopp din eiendom, kan du sikre den leietakeren som passer best til ditt næringslokale.

Trender

Utviklingen i samfunnet endrer måten vi jobber, handler og bruker fritiden vår på. Leietakere stiller nye krav. Fleksibilitet, bærekraft og kontorets kulturskapende rolle blir stadig viktigere. Hvordan kan gårdeiere og leietakere best tilpasse seg utviklingen for å sikre høyest mulig trivsel, samspill og produktivitet? Det handler om å se og synliggjøre potensialet til den enkelte eiendommen. Om å knytte sammen næringslokaler og organisasjoner slik at menneskene som skal bruke eiendommen trives og yter sitt beste. Så bedriften når sine mål.

Kompetanse

Gjennom systematisk overvåking og kartlegging av utleiemarkedet i Norges fire største byer, har vi detaljert oversikt over dagens leiepriser og forventet utvikling over tid. Hvilke bedrifter som er på søken etter nye lokaler. Hvilke krav og forventninger de, og samfunnet som helhet, har til fremtidens næringslokaler. Vår ekspertise er å finne riktig leietaker til riktig næringslokale. Kort fortalt, tilrettelegge for et langsiktig og balansert samarbeid mellom gårdeier og leietaker.

Kontor

Vi bistår gårdeiere, eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere med utleie og reforhandling av alle typer kontorer i sentrale strøk. Fra enkeltstående lokaler og hele etasjeflater til kontorbygg som kan egne seg for en, stor leietaker. Vi bistår også bedrifter som sitter på overskuddsareal med fremleie.

Lager og logistikk

Vi bistår med utleie, reforhandling, fremleie og søken etter lager-, industri- og kombinasjonseiendom i hele hovedstadsområdet (inklusiv Akershus og deler av Østfold og Buskerud) og rundt de andre storbyene. Vi har lang erfaring innen optimalisering av utnyttelsen og konvertering av spesialbygg, gjerne beliggende utenfor sentrum av respektive område.

Konsept og identitet

Alle bygg og områder har ulike karakteristika, kvaliteter, særegenheter og muligheter. Alle organisasjoner er forskjellige. Bedrifter søker lokaler som matcher deres identitet og der de kan bygge kultur. Der de ansatte kan blomstre og yte sitt beste. Ved større utleieoppdrag utarbeider vi et konsept til den enkelte eiendommen, som potensielle leietakere kan identifisere seg med. For å treffe etterspørselen i markedet, optimalisere eiendommens bruksverdi og inntektsgrunnlag. Kontorlokalets, byggets og nærmiljøets identitet har betydning for valg målgruppe når vi markedsfører din eiendom. Vi samarbeider med arkitekter, interiørarkitekter og byggfaglige rådgivere. Vi kaller det konseptualisering.

Vår lokale tilstedeværelse gir deg innsikt

Eiendom er lokal business. Derfor har vi kontorer med utleietjenester i Oslo, Trondheim og Bergen. Våre rådgivere har mikrokunnskap om lokale eiendomsforhold. Dette er verdifull informasjon når et næringslokale skal leies ut.

Utleie

Leie ut en eiendom?

Har din bedrift næringslokaler som skal leies ut, eller er dere på søken etter nye lokaler? Vi markedsfører din eiendom gjennom egeneide og delte kanaler, der vi treffer potensielle leietakere. Hvordan kan vi løse dine behov?

Referanser Utleie

Se et utvalg av eiendommer vi nylig har bistått kunder med utleie.

Teamet

Møt våre utleierådgivere i Oslo, Trondheim og Bergen. Hvordan kan vi løse dine utleiebehov?

Eiendomskraft analyseportal

Les nøkkeltall om utleiemarkedet i de fire storbyene og vårt markedssyn