Verdivurdering går mot omsetningsrekord

– Av Isabella Hedemark

Eiendomsaktørene opplever i dag stor usikkerhet om verdien på egne eiendommer, da er det naturlig at behovet for verdivurdering øker.

 

Økt oppmerksomhet fra offentlige tilsynsorganer og krav om verdivurdering henger sammen med at de lange rentene har steget med 150 basispunkter.Verdivurderingsteamet i DNB Næringsmegling har opplevd sterk omsetningsvekst hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor. Innen utgangen av 2023 vil selskapet ha gjennomført mer enn 1200 uavhengige verdivurderinger av fast eiendom til en totalverdi over 250 milliarder kroner.

 

Økende etterspørsel etter uavhengig verdivurdering

-Vi opplever betydelig etterspørsel etter rådgivning og økende oppdragsmengde innen uavhengig verdivurdering. Vi opplever at markedet setter pris på vår integritet og har tiltro til våre verdivurderinger, sier Richard Gilde, direktør for Verdivurdering i DNB Næringsmegling. Gilde har mer enn 25 års erfaring med næringseiendom og er MRICS-sertifisert (Member of Royal Institution of Chartered Surveyors) siden 2015. -Domstolene kaller oss eksempelvis ofte inn som sakkyndig vitne i rettstvister, sier Gilde.

 

Lokalkunnskap i de fire storbyene

Eiendom er som kjent lokal business. DNB Næringsmegling er den eneste næringsmegleren med avdelingskontorer i Trondheim, Bergen og Stavanger. Lokalkunnskap og nærhet til markedet i alle storbyene gir oss et unikt referansegrunnlag.

-Vi er i dag er den største verdivurdereren av utviklingseiendom til bolig. Vi har en stor referansebase for tomtebelastning på boligcase som konkurrentene våre ikke har. Dette har vi lykkes å kapitalisere på.

 

Verdivurderingsteam med kompetansebredde

Vi har et sterkt kunnskapsdrevet verdivurderingsmiljø i DNB Næringsmegling som del av Norges største eiendomsmiljø. Verdivurderingsteamet består av dyktige rådgivere, som  utfyller hverandre med masse ungdommelig energi, bakgrunn fra banken og analyse. Denne kompetansebredden er viktig når man skal verdsette eiendom for å belyse en problemstilling fra ulike vinkler. Det gir bedre resultater, avslutter Gilde.

 

Foto, fra venstre: Anders Steinsland Haugan, Even Øverli, Jeremy Nicholas, Richard Gilde, Håkon Lindvik Stubrud

Siste artikler