Verdivurdering

Verdivurderingsvolum 2023: NOK 250 milliarder

Vårt verdivurderingsteam har solid kompetanse innen verdivurdering og analyse av næringseiendom, eiendomsselskap og eiendomsporteføljer. I alle landsdeler. Innen alle segmenter. Herunder kontor, lager og logistikk, handel, hotell, industri, tomter, bolig- og utviklingseiendom.

Vi verdivurderer næringseiendom med en samlet verdi i størrelsesorden NOK 250 mrd hvert år.

Dine behov

Våre verdivurderinger benyttes i en rekke sammenhenger, blant annet for å synliggjøre

  • virkelige verdier i regnskap (IFRS)
  • verdier for å oppfylle finansinstitusjoners krav
  • beregninger av verdijustert egenkapital i ulike selskapsstrukturer (inkl. AIFM’er) med utgangspunkt i uavhengige verdier, slik at investorer kan kjøpe seg opp eller selge seg ned
  • hvorvidt en mulig eiendomstransaksjon er markedsmessig eller ikke
  • hvilken strategi som gir høyest avkastning for en eiendom for eiendomsbesittere
  • verdier i tvistesaker

Ved behov skreddersyr vi rapporter og presenterer resultatene for kunden og kundens interessenter.

Kompetansebredde

Vi har et sterkt kunnskapsdrevet verdivurderingsmiljø som del av Norges største næringseiendomsmiljø – DNB. Våre avdelingskontorer i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger gir oss nærhet til markedet i alle storbyene og et unikt referansegrunnlag. Vi er i dag er den største verdivurdereren av utviklingseiendom til bolig, og har blant annet en stor referansebase for tomtebelastning på boligcase. I samarbeid med vår analyseavdeling har vi svært mange referanser som bekrefter vår posisjon.

Våre oppdragsgivere

Oppdragsgiverne våre er blant annet banker og finansinstitusjoner, eiendomsselskaper og -investorer, entreprenører og utviklere samt konsulentselskaper, rådgivere og revisorer som kan være lokalisert i Norge og i utlandet.

Aktuelt

Les nyheter og trender innen næringseiendom, utleie- og transaksjonsmarkedet

Teamet

Møt menneskene som jobber med verdivurdering av næringseiendom

Eiendomskraft analyseportal

Les nøkkeltall om næringseiendom i de fire storbyene og vårt markedssyn

Eiendomskraft

Skreddersy ditt eget nyhetsbrev

  • Hvilke nøkkeltall, indekser og analyser ønsker du å følge?
  • Velg mellom 100 bransjetall du kan abonnere på.
  • Nyhetsbrevet er koblet til analyseportalen Eiendomskraft.
  • Velg daglig eller ukentlig oppdatering.