Bærekraftig virksomhet

DNB er en pådriver for bærekraftig omstilling

Vi setter søkelys på tre prioriterte områder, hvor vi som en del av DNB konsernet, har størst mulighet til å påvirke.  

Netto nullutslipp og bærekraftig omstilling

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling, og bruke konsernets kompetanse og yte tjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning. DNB Næringsmegling integrerer bærekraft i markedsundersøkelser, og skal sammen med konsernet bidra med markedsinnsikt og kompetanse til å hjelpe kundene innen næringseiendom med å forstå trender, muligheter og risiko knyttet til det grønne skiftet. Les mer i Aktuelt om bærekraft.

Mangfold og inkludering

Vi har som mål å oppnå langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder og være en attraktiv arbeidsplass. For å få til det er vi overbeviste om at vi må speile samfunnet vi er en del av. Ulikhet i kjønn, alder, kompetanse, kulturell bakgrunn, erfaring, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet og livssyn gir oss flere perspektiver. Det gjør oss sterkere rustet til å løse utfordringer, være relevante rådgivere og tilby de beste tjenestene for våre kunder.  

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem og en trussel mot velferdssamfunnet, samtidig som det undergraver et sunt næringsliv. Vi arbeider systematisk for å forhindre at våre produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet.  

DNBs miljøprofil

DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen. Vi forplikter oss til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, herunder kontorbygg, transport og innkjøp. Alle virksomheter som leverer varer og tjenester til DNB vurderes for risiko, inkludert bærekraft og menneskerettighetsrisiko.

Les mer om DNBs arbeid med bærekraftig omstilling